نویسنده = رضامراد صحرایی
تاثیر آگاهی رده‌شناختی در یادگیری زبان فارسی توسط ایتالیایی زبان‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22059/jflr.2022.334832.924

الهام اکبری؛ رضامراد صحرایی؛ علی کریمی فیروز جایی؛ محمد حسین رمضان کیایی