نویسنده = رضا غفارثمر
تعداد مقالات: 2
1. رابطه‌ بین انواع بازخورد، یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت نگارش

دوره 4، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 287-316

شهرزاد امینی؛ رضا غفارثمر؛ مجید نعمتی


2. ایدئولوژی زبانی در آموزش زبان: بررسی جایگاه زبان مادری در یادگیری و به‌کارگیری زبان انگلیسی در ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 243-262

رضا غفار ثمر؛ شبنم مختارنیا؛ رامین اکبری؛ غلامرضا کیانی