آموزش ضرب‌المثل فارسی به غیرفارسی‌زبانان درس «خواندن متون مطبوعاتی» به‌عنوان مطالعه موردی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای چین

چکیده

ضرب‌المثل، یکی از فرم‌های زبان است که هم از فرهنگ تأثیر می‌پذیرد و هم بر فرهنگ تأثیر می‌گذارد. به‌آسانی پیداست که ضرب‌المثل در متون مطبوعاتی، به‌ویژه در تیتر اخبار زبان فارسی و چینی زیاد به کار می‌رود، اما بعضی وقت‌ها با وجود ظاهر مشابه، کاربرد و پس زمینة آنها کاملاً متفاوت است. ازاین‌رو تمرکز این تحقیق، مبتنی بر این سؤال اصلی است که چطور در کلاس «خواندن متون مطبوعاتی»  ضرب‌المثل‌های فارسی را به غیرفارسی‌زبانان تدریس می‌کنیم. بر اساس مطالعات صورت‌گرفته، شباهت و تفاوت کاربرد، پس‌زمینة ضرب‌المثل‌های دو زبان و روش تدریس تحلیل و بررسی خواهد شد. هنگام خواندن اخبار دو کشور، به دلیل تفاوت‌های فرهنگی ممکن است میان خوانندگان سوءتفاهم پیش آید. به‌عنوان یک زبان‌آموز و مترجم باید روش ترجمة مناسب‌تر را انتخاب کنیم تا درک متقابل میان مردم دو کشور تقویت شود.
چکیده

ضرب المثل، یکی از فرم های زبان است که هم از فرهنگ تأثیر می پذیرد، و هم در فرهنگ تأثیر می گذارد. به آسانی پیداست که ضرب المثل در متون مطبوعاتی، به ویژه در تیتر اخبار زبان فارسی و چینی زیاد به کار می روند، اما بعضی وقتها کاربرد و پس زمینه ی آنها یکسان نیست. از این رو تمرکز این تحقیق، مبتنی بر این سؤال اصلی است که چطور در کلاس «خواندن متون مطبوعاتی» ضرب المثل های فارسی را به غیر فارسی زبانان تدریس می کنیم. بر اساس مطالعات صورت گرفته، درباره ی کاربرد شباهت و پس زمینه های تفاوت دو زبان، روش تدریس ضرب المثل و فرهنگ مربوط به آنها و راه ترجمه ی مناسب تحلیل و بررسی خواهد شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Leaning Persian proverbs newspaper reading course as a case study

نویسنده [English]

  • Susan Susan
Department of Persian language and literature of Asian and African Studies department of Shanghai International Studies University - China.
چکیده [English]

Proverb is a form of language that is influenced by culture and also influences culture. Proverbs are widely used in newspaper materials, especially in news headlines. However, due to different cultural backgrounds and contexts sometimes similar proverbs may have opposite meanings. This article will analyze the similarities and differences of Persian proverbs in the context of existing research, and explore how to teach Persian proverbs to non-native Persian speakers through newspaper reading courses. When reading news from different countries, readers may misunderstand the content due to cultural differences. As language learners and translators, it is essential to choose a more appropriate way of translation to enhance mutual understanding and reduce misunderstandings between the two nations.Proverb is a form of language that is influenced by culture and also influences culture. Proverbs are widely used in newspaper materials, especially in news headlines. However, due to different cultural backgrounds and contexts sometimes similar proverbs may have opposite meanings. This article will analyze the similarities and differences of Persian proverbs in the context of existing research, and explore how to teach Persian proverbs to non-native Persian speakers through newspaper reading courses. When reading news from different countries, readers may misunderstand the content due to cultural differences. As language learners and translators, it is essential to choose a more appropriate way of translation to enhance mutual understanding and reduce misunderstandings between the two nations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • persian language learning
  • prover
  • newpaper
  • context
  • teaching method
حسن ذولفقاری (۱۳۷۸). « تفاوت کنایه با ضرب‌المثل»، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، ش ۱
حسن ذولفقاری (۱۳۷۸). « تفاوت کنایه با ضرب‌المثل»، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، ش ۱۰
فاطمه اکبری (۱۳۸۲)،«بررسی جامعه‌شناختی ضرب‌المثل‌ها و انتخاب آن‌ها برای آموزش فارسی به غیرفارسی‌زبانان‏»، نامة  پارسی، س ۸ ، ش ۳، ص۲۶-
فرهنگستان زبان و ادب فارسی گروه نشر آثار، فرهنگ جامع ضرب‌المثل‌های فارسی، تهران، ۱۳۸۳
چیا هوی، لین لی، «تئوری‌های جدید خبرگزاری‌ها در عصر جدید: مفهوم، مسائل و راهکارها»، مجله علوم
اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس استان هو نان، ژانویه ۲۰۲۳
زانگ شیا اینگ، در اصل ترانس‌فرهنگ‌گرایی: یک مطالعه درباره بافت علمی غربی و ترجمة آن به زبان چینی، محافل خبری بین‌المللی، ژوئن ۲۰۲۲
 زن یان شنگ، فرهنگ‌نامه ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات چینی به فارسی، انتشارات بنگاه تجارت، ژانویه ۲۰۰۳
لان لان، «تحقیق بافت در زبان‌شناسی خارجی»، مجله علمی دانشگاه کشاورزی استان انهوی (بخش علوم اجتماعی)، دوره ۱۳، شماره ۵، سپتامبر ۲۰۰۴
ها جیا یانگ، تحلیل راهکارهای تعویض در ترجمه‌های ضرب‌المثل‌ها انگلیسی به چینی، (رساله کارشناسی ارشد) دانشگاه جی ‌لین، مه ۲۰۰۹