مشارکت در کلاسهای زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی: رابطه بین رفتارهای غیرکلامی و پاسخهای غیرکلامی فراگیران

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 بخش زبانهای خارجی و زبان شناسی دانشگاه شیراز

2 دانشگاه شیراز

چکیده

ویگوتسکی (Vygotsky) (1978) از مثال رفتار غیرکلامی یک کودک استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند‌‌‌ و می‌گوید که اشاره کودک با انگشت یک رابطه بین شخصی را نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهد و پس از درون سپاری در کودک یک رابطه درون فردی شکل می‌‌‌گیرد. هدف این مقاله این بود که گفتمان (Discourse) و رفتار‌‌‌‌‌‌‌های غیرکلامی مشابه در یک دوره زبان عمومی دانشگاه شیراز مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق از نوع کیفی و تئوری فرهنگی-اجتماعی به عنوان چارچوب نظری این تحقیق مورد استناد قرار گرفت. ابزارهای تحقیق عبارت بودند از: یک پرسشنامه، دو ویدئو ضبط شده، نظرسنجی دانشجویی، و یک مصاحبه هدایت شده (نیمه ساختاریافته) (Semi-structured) با استاد. در مشاهد‌‌ات تحقیق بویژه روی نحوه ارتباط متقابل استاد با دانشجویان در تدریس تاکید شد. 5 هفته اول دوره که دو جلسه 1:30 در هفته برگزار شد ضبط ویدئویی شد. نتایج این تحقیق راجع به رفتارهای غیرکلامی استاد مطابق با استانداردهای ترانسکرایب (Transcription conventions) مک نیل (McNeill) (1992) مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان دادند که رفتار غیرکلامی و رفتارهای تقلیدی استاد به عینیت بخشی زبان انگلیسی دانشجویان کمک کردند. رفتارهای غیرکلامی به دو دسته گرامر و واژگان تقسیم شدند. بنابراین، در این مقاله، نه تنها انواع مختلف رفتارهای غیرکلامی بلکه نقشهای آنها نیز مورد مطالعه قرار گرفتند. این تقسیم بندی نشان می‌‌‌دهند که مدرس تلاش می‌کند تا زبان را عینیت بخشیده و کدگذاری کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Participation in the EFL Classrooms: Relationships between the Functions of Teacher’s Embodied Actions and Learners' Embodied Reactions

نویسنده [English]

  • maryam parviz 2
2 shiraz university
چکیده [English]

Vygotsky (1978) uses the example of a child's gesture, arguing that finger-pointing presents an interpersonal relationship, and an intrapersonal relationship occur only after an internalization. The purpose of this study was to investigate the discourse and corresponding gestures at a foreign language university general English course using Socio-cultural theory as a theoretical framework. This study used a qualitative research methodology. The instruments used in the current research included: a questionnaire, two video-recordings, student surveys, and a follow-up semi-structured teacher interview. Particularly, the observations were of the teacher in interaction with students concerning the subject matter. The teacher and students teaching was video-recorded for the first five weeks of a sixteen-week course, meeting twice per week for one hour and thirty seconds. The teacher’s gestures were analyzed according to the transcription conventions developed by McNeill (1992). The findings are discussed in relation to the teacher’s embodied practices. The data revealed that the teacher gestured and mimetically illustrated in order to concretize the language. The gestures observed were organized into different linguistic categories of grammar and lexis on the basis of the lessons of the course- book. So, not only the gesture types, but also the functions, are discussed. This organization reinforces the notion that the instructor was trying to concretize the language and codify it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • classroom discourse
  • Embodied Action
  • Gesture in Language Learning
  • Transcribe
  • interaction