مطالعه تطبیقی واژگان مشترک زبان سانسکریت و فارسی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

استاد یار و عضو هیت علمی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

چکیده

پروفسور ایندوشیکهر، زبانشناس معروف هندوستان در راهنمای زبان سانسکریت آورده است:
با وجود تحولات عظیمی که در زبان فارسی کنونی روی داد هنوز نزدیک به سی‌و‌پنج درصد کلمات آن را میتوان با کلمات سنسکریت ودائی وکلاسیک سنجید. از آنجایی که دانش زبان‌شناسی حدود صد‌سال پیش در اروپا فراهم شد، لذا طبق نظریات یزرگان زبان شناس از برکت خواندن زبان سنسکریت و اوستا در این سرزمین دانشی به نام زبان‌شناسی پدید می‌آید که به یاری آن به ریشه ها و همانندی ها و دگرگونیهای زبان در زمانها و مکانهای مختلف می‌پردازد. از آن زمان تاکنون مطالعه زبان سانسکریت برای هرگونه تحقیق در زبان شناسی و تاریخ و تمدن و فکر و دین و سنن بشری لازم شمرده و چنان پژوهش هایی وسیعی در مورد زبان های هندو اروپایی صورت گرفته است که تاکنون در مورد دیگر گروه های زبانی دیگر سابقه ندارد . . چنانچه زبانهای ایرانی جدید چون متضمن سنن دو هزار ساله زبانه های هند و اروپایی می باشد با زبان سنسکریت شباهت هایی دارند
در این پژوهش علاوه بر تاکید مطالعه زبان ساسنکریت برای مطالعات تطبیقی زبانشناسی به بررسی نقاط مشترک در زبان فارسی هندی و اردو با زبان سنسکریت می پردازد . این بررسی نقش مهمی علاقه در تدریس و یادگیری زبان و واژگان مشترک اردو- هندی با زبان سنسکریت خواهد داشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of common Sanskrit and Persian words

نویسنده [English]

  • farzaneh azam lotfi
چکیده [English]

Professor Indushushikhar, a well-known Indian linguist, cites the Sanskrit language guide:
Despite the great changes that have taken place in the current Persian language, it is still close to thirty-five percent of its words can be measured by the words syncretic, vowel, and classical. Since linguistics was introduced in Europe about a hundred years ago, according to the theories of linguists, the science of linguistics, known as linguistics, comes from the blessing of reading the language of Sanskrit and Avesta in this land. And it deals with the similarities and changes of language in different times and places. Since then, the study of Sanskrit language has been considered necessary for any research in linguistics, history, civilization, thought, religion, and human traditions, and such extensive research has been done on Indo-European languages ​​that has been done on other linguistic groups. does not have . . If the new Iranian languages ​​are similar to the two-thousand-year-old traditions of the Indo-European languages, they have similarities with the Sanskrit language.
In this study, in addition to emphasizing the study of Sanskrit language for comparative linguistic studies, it examines the common points in Hindi Persian and Urdu with Sanskrit. This study will play an important role in the teaching and learning of the common Urdu-Indian language and vocabulary with Sanskrit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Sanskrit language
  • Avestan language
  • Jand and Pajazand language
  • common words
  • common numbers
  • common words and meanings. Indian Army Sanskrit