معادل‌یابی برای واژه‌های غیرساده‌ی روسی و رویکرد تکواژشناختی محض

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

چکیده: در ترجمه‌ی واژه‌های غیرساده‌ی روسی دقّت در اجزاء سازنده ضروری است. امّا در کلاس‌های ترجمه، در برخی ترجمه‌های منتشرشده از زبان روسی، در فرهنگ‌های دوزبانه‌ی روسی‌به‌فارسی و فارسی-به‌روسی و یا در ترجمه‌ی اصطلاحات تخصّصی غالباً به همین مرحله بسنده میشود. بدین معنی که صِرفِ تقطیع تکواژیِ واژه‌‌ی غیرساده، یافتن برابر برای هر جزء آن در زبان مقصد و ترکیب این اجزا تنها روشِ درست در ترجمه‌ی این گونه واژه‌ها معرّفی می‌شود. روش یادشده در اینجا «رویکرد تکواژشناختی محض» نامیده شده است. در مقاله نخست واژه‌های غیرساده‌ در زبان روسی معرّفی شده و برپایه‌‌ی نظرات دستورنویسانِ مطرحِ روس این واژه‌ها به سه گروه مشتق، مرکّب و مرکّبِ ترکیبی تقسیم می‌شوند. سپس با آوردن مثال‌ برای واژه-های هر دسته (که برپایه‌ی منابع معتبر روسی تقطیع تکواژی شده‌اند) و معادل ارتباطیِ آنها در زبان فارسی تلاش شده تا ناکاراییِ رویکرد تکواژشناختیِ محض در ترجمه‌ی این‌گونه واژه‌ها نشان داده شود. روش‌های جایگزین روش موردبحث نیز معرفی می‌شود. فهرستی از واژه‌های غیرساده‌ی روسی همراه با ترجمه‌های تکواژشناختی و ارتباطیِ آنها در پایان می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Equivalence of Non-Simple Russian Words and Pure Morphological Approach

نویسنده [English]

  • MOHSEN SHODJAEI
چکیده [English]

Abstract: In translating of non-simple Russian words it is, of course, important to pay attention to the parts of each word. But what is observed in translation courses, in some of the published translations from Russian, in Russian to Persian and Persian to Russian dictionaries or in translating of specialized terminology, is a kind of pure morphological approach. It means that in such cases main attention is paid to morphological segmentation, finding equivalent for each segment (morpheme) and then summarizing the meanings of them is introduced as the only correct method for translating such words. This method is called "pure morphological approach". In the article at first non-simple Russian words are introduced and on the basis of the opinions of more famous Russian grammarians these words have been divided into derived, complex and compound complex groups. Then by giving examples for the words of each group along with their communicative meanings in Persian we tried to show that the pure morphological approach in translating of such words is not effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Russian language”
  • “non-simple words”
  • “translation of non-simple words”
  • “morphological translation”
  • “translation of specialized terminology”