تاثیر توسعه حرفه ای معکوس برپیشرفت نو معلمان زبان انگلیسی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

دانشگاه فرهنگیان

چکیده

یادگیری معکوس رویکرد تقریبا جدید ی در تدریس است که در آن جایگاه سخنرانی معلم درکلاس و انجام تکلیف در منزل با هم جا به جا می‌شود، به عبارت دیگر آشنایی با درس و درک آن در بیرون کلاس اتفاق می افتد و انجام تمرین و تکلیف در داخل کلاس رخ می دهد. از این رویکرد می توان در برنامه پیش از خدمت نو معلم های بهره مند شد. این مقاله به بررسی توسعه حرفه ای معکوس بر پیشرفت نو معلمان زبان انگلیسی پرداخته است. به این منظور 150 نو معلم از موسسه‌های مختلف و مدارس غیر انتفاعی روشنگر و تزکیه در منطقه 2 شهر تهران به روش هدفمند انتخاب شدند. معلم‌ها در دو گروه آزمایش و کنترل قرارداده شدند. بر اساس نیاز سنجی که انجام شد، دوره «مدیریت کلاس» به مدت 6 هفته برای گروه آزمایش به وسیله سیستم مدیریت یادگیری « فرهنگیادا» و به شکل معکوس و برای گروه کنترل این دوره به شکل سنتی برگزار شد. برای بررسی پیشرفت نو معلم ها و به دست آوردن داده، پیش- آزمون و پس- آزمون برگزار شد. نتایج به دست آمده از داده ها نشان داد که معلم ها در کلاس توسعه حرفه ای معکوس پیشرفت بهتری در مقایسه با معلم های کلاس سنتی داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Flipped Professional Development on Novice EFL Teachers’ Achievement

چکیده [English]

Flipped learning is a relatively new approach in teaching in which the place of teacher's lecture in the classroom and the students’ assignments are exchanged to enhance active learning, engement and achievement. Flipped learning can be applied for the professional development of pre-service and in-service teachers as well. This study investigated the effect of flipped professional development on the achievement of novice EFL teachers. For this purpose, 150 teachers were selected through purposive sampling from different language institutes and non-profit complexes such as Roshangar and Tazkieh in Tehran, district 2. The teachers were divided into experimental and control groups. The experimental group was supposed to attend the flipped classroom whereas the control group attended traditional lecture-based classroom (equal N=75). Based on the teachers’ needs the course of "Classroom Management" was selected. “Farhangyada” which is a learning management system was employed to load content of the course for the experimental group. An instructor taught the content of the course for the control group in the traditional way for 6 weeks. To collect data, pre-test and post-test were conducted. Results achieved from the pre-test and post-test indicated that teachers in flipped professional development performed better than teachers in traditional professional development class

کلیدواژه‌ها [English]

  • "flipped learning
  • "
  • "professional development"
  • " achievement"
  • " novice"
  • "EFL Teachers