تأثیر سن زبان آموزان بر یادگیری تلفظ زبان آلمانی بر اساس دادههای دانشجویان ایرانی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه

2 گروه زبان آلمانی، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با استناد به فرضیه دورۀ بحرانی که یادگیری کامل هر زبان را پس از سن خاصی ناممکن می‌داند، انجام گرفته است. دو گروه از دانشجویان ایرانی که در سنین مختلف زبان آلمانی را آموخته‌اند، مورد بررسی قرار گرفتند. تلفظ آنها از طریق روخوانی سه متن آلمانی بوسیله پنج ارزیاب بومی آلمانی مورد ارزیابی قرارگرفت. هدف یافتن گویشور درحد بومی زبان آلمانی درمیان زبان‌آموزان دوگروه بود. براساس تحقیقات متعدد در رابطه با سن زبان‌آموزی، احتمال دست یافتن زبان‌آموزان زیر ۱۲ سال به مهارت تلفظ در حد گویشوران بومی وجود دارد. با توجه به اینکه بیشتر زبان‌آموزان گروه اول از بدو تولد در محیط آلمانی زبان رشد نموده‌اند، انتظار می‌رفت در میان آنان تعدادی به عنوان گویشور بومی شناخته شوند. پرسش مطرح شده این بود که آیا در میان زبان‌آموزان بزرگسال، فردی با تلفظ در حد گویشور بومی یافت می‌شود؟ در نهایت، نه تنها هیچ کدام از زبان‌آموزان گروه دوم نتوانستند به عنوان گویشور بومی شناخته شوند، بلکه در گروه اول نیز هیچ زبان‌آ‌موزی نتوانست در هر سه متن بر اساس نظر ارزیاب‌ها گویشور بومی شناخته شود. نتایج این تحقیق در راستای فرضیه دوره بحرانی یادگیری زبان قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Age Effects on Learning German Pronunciation Based on Data from Iranian Students

نویسندگان [English]

  • Parviz Aborzi 1
  • Bahar Barzegar 2
1 German Department, Faculty of Foreign Languages and Literature, University of Tehran, Tehran, Iran
2 German Department, Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study is based on the hypothesis of the critical period that considers complete language learning impossible after a certain age. Two groups of Iranian students who have learned German language at different ages are studied. The pronunciation of them during the rehearsal of the three German texts was evaluated by five native German evaluators. The goal was finding native speaker was among the two groups. According to many studies, it might be possible for early learner (under 12) to attain a native accent. Given that most of the students of the first group grew up in a German language context from birth, it was expected that some of them would be identified as native speakers. The question was raised whether among the adult learners a nativelike German pronunciation is found? Not only did any of the second-group students fail to be identified as native speakers, but in the first group, no one could be recognized by the raters as native speakers in all three texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • age
  • critical period hypothesis
  • native speaker
  • rater
  • pronunciation