کلیدواژه‌ها = سؤال‌های ترجمه‌ای
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة سؤال‌های چندگزینه‌ای و ترجمه‌ای از لحاظ پایایی و دشواری در آزمون دانش دستوری

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 117-133

حامد زندی؛ شیوا کیوان پناه؛ سید محمد علوی