نویسنده = ���������� �������� ����������
بررسی سوگیری در سوالات درک مطلب آزمون مقطع دکترای رشته زبان انگلیسی تحت سنجش تشخیصی شناختی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 152-165

10.22059/jflr.2019.282328.634

نیلوفر شهمیرزادی؛ مسعود سیری؛ حمید مرعشی؛ مسعود گرامی پور