نویسنده = ���������� ������������ ����������������
کهن‌ترین واژگان دخیل پارسی در فرهنگ و ادبیات ایتالیایی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 77-95

10.22059/jflr.2012.30584

محمدحسین رمضان کیایی؛ ایمان منسوب بصیری