موضوعات = مطالعات زبان شناسی
تبیین واج‌شناختی نون وقایه در زبان عربی قرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1402

10.22059/jflr.2023.351085.996

فرزانه تاج آبادی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا