مدیریت زبان ژاپنی توسط فارسی زبانان مقیم در ژاپن در صحنه های برخورد مودبانه با ژاپنی زبانان -مطالعه موردی با استناد به ارزیابی شخص سوم -

نوع مقاله : علمی پژوهشی (نقش فرهنگ در آموزش زبان های خارجی)(تابستان1400)

نویسندگان

1 مدرس زبان شناسی اجتماعی، دانشگاه شیرایوری و پژوهشگر دانشگاه چیبا، توکیو، ژاپن

2 عضو هیئت علمی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران

چکیده

در پژوهش حاضر به چگونگی رفتار زبانی و غیر زبانی جامعه ایرانیان مقیم ژاپن هنگام گفتگو با ژاپنی‌زبان‌‌ها در صحنه‌های گفتگوی مودیانه تمرکز کرده‌ایم و تاثیرات زبان اول بر استفاده از زبان ژاپنی در‌ جامعه ایرانیان مقیم ژاپن را به عنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار داده‌‌ایم. در واقع، تمرکز اصلی بر روی چگونگی کنترل و مدیریت زبانی فارسی‌زبان‌ها، هنگام استفاده از زبان ژاپنی است. به منظور روشن‌کردن موارد یاد‌شده، پنج صحنه گفتگوی مودبانه بین گویشوران فارسی‌زبان و ژاپنی‌زبان که در آن احتمال استفاده از بیان‌های یاد‌شده، زیاد است را مورد توجه قرارداده‌ایم و برای تشخیص و تحلیل استفاده از بیان‌های مودبانه و یا چگونگی مدیریت زبان ژاپنی توسط فارسی‌زبان‌ها از ارزیابی شخص سوم بهره‌ برده‌ایم. لازم به ذکر است که تا به حال در این زمینه هیچ پژوهش میدانی انجام نشده است. نتایج پژوهش نشان داد که گویشوران فارسی‌زبان برای ابراز ادب، همواره در صحنه‌های مشخص تحت تاثیر عناصر فرهنگی-اجتماعی زبان مادری خود، از بیان-های مودبانه مشابه در مقابل مخاطب‌های ژاپنی‌زبان استفاده می‌کنند. با بررسی نتایج پژوهش حاضر می‌توان به یک چارچوب رفتاری مشخص و تکراری میان دو گویشور مورد‌ مطالعه در هنگام استفاده از زبان ژاپنی رسید و با علم به این مطلب، می-توان به حل مشکلات احتمالی گویشوران فارسی‌زبان در یادگیری زبان ژاپنی در آینده کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Japanese language management by Persian native speakers in honorific contact situations with Japanese native speakers: Case study based on third person’s valuation

نویسندگان [English]

  • Hourieh Akbari 1
  • Sohrab Azarparand 2
1 Lecturer of Sociolinguistics in Shirauri University and Researcher in Chiba University, Tokyo and Chiba, Japan
2 Assistant Professor, Faculty of Foreiyn Languages and Literatures, University of Tehran
چکیده [English]

This paper focuses on the Persian speaking community as a case study in Japan which is a community that has received little attention so far. In fact, there is no field work based on field work about The Persian speaking community in Japan so far. This study examines how Persian native speakers, manage their distinctive ritualistic acts and linguistic acts in honorific contact situations when communicating in Japanese with Japanese native speakers. The focus is placed on where and how frequently their Persian native norms are used for language generation and language management when they participate in Japanese conversation and in situations where the language is used. As far as methodology is concerned, five conversations in natural ritual situations which involved both Japanese and Persian native speakers were analyzed from a third person point of view. Deviations from Persian native norm, particularly sociolinguistics norms, were extracted for analysis. As a result, it was found that during a ritual situation, deviations from Persian norms tend to occur in specific positions. This finding suggests that different base norms are emphasized according to the function of speech acts in ritual situations. It is expected that the result of this survey will be useful to Persian native speakers for learning Japanese language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian native speakers
  • honorific behavior
  • honorific contact situations
  • third person’s valuation
  • sociolinguistics’ structure